Opening nieuwe site De Oever

Omdat het ledenaantal bleef groeien en om op termijn een kwalitatieve eerstelijnszorg te kunnen blijven garanderen werd uitgekeken naar een tweede site en dit bij voorkeur op rechteroever. In februari 2018 werd de knoop doorgehakt en gingen we over tot aankoop van het voormalige bloedtransfusiecentrum van het Rode Kruis aan de Albrechtlaan 117 in Aalst. Na enkele maanden hard werken en voorbereiden was het maandag 1 oktober eindelijk zover, de opening van onze tweede site De Oever. 

Vanaf 1 oktober zijn patiënten welkom in De Oever voor de zorgen van huisarts en verpleegkundige. Voor kiné en andere zorgverlening dienen de patiënten zich voorlopig nog aan te bieden op de site Sinte-Annalaan.

De Oever is open van maandag tot vrijdag tussen 8u00 en 12u00 en tussen 15u00 tot 19u00