Alcoholgebruik voor en tijdens de zwangerschap

Knipsel.JPG

DE RISICO'S VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP :

1. Alcohol heeft een negatieve invloed op de vruchtbaarheid bij vrouwen en mannen.
2. Alcoholgebruik vóór, tijdens en na de zwangerschap is altijd risicovol. Er is geen veilig alcoholgebruik mogelijk.
3. Alcohol is een toxische en teratogene stof die tijdens de zwangerschap via de placenta bij de foetus komt. De alcoholconcentratie in het bloed van de foetus is quasi gelijk aan de concentratie in het bloed van de moeder.
4. Alcoholgebruik houdt tijdens de volledige zwangerschap een risico in voor het kind, ook in de eerste weken. Een risico leidt niet automatisch tot negatieve gevolgen voor het kind, maar de kans dat er schade optreedt, is reëel.
5. Prenatale alcoholblootstelling kan leiden tot:
• miskraam en vroeggeboorte;
• vertraagde groeiontwikkeling;
• fysieke afwijkingen (bv. afwijkingen aan hart, bottenstelsel, gezicht).
6. Alcohol heeft prenataal invloed op de hersenontwikkeling. Er is risico op schade aan de hersenen en het centraal zenuwstelsel met negatieve gevolgen op het neurologisch, cognitief, motorisch, emotioneel en gedragsmatig functioneren van het kind.
7. Hoe vaker en hoe meer de vrouw drinkt, hoe groter de risico’s. Maar ook een kleine hoeveelheid alcohol kan schadelijk zijn. De gevoeligheid voor alcohol verschilt per persoon. Voor sommige vrouwen kan af en toe een glaasje of zelfs één glaasje wél gevaarlijk zijn.