Els

Els

Wanneer artsen of andere zorgverstrekkers tijdens hun hulpverlening geconfronteerd worden met niet-medische problemen bij de patiënt kunnen zij hiervoor een beroep doen op de maatschappelijk werker. Problemen wat betreft huisvesting, inkomen, specifieke financiële tegemoetkomingen, verblijfsstatuten,... worden door de maatschappelijk werker samen met de patiënt bekeken.  Je kan hiertoe zelf initiatief nemen of doorverwezen worden door de arts of een andere medewerker. Onze maatschappelijk werker maakt vervolgafspraken met jou of zal samen zoeken naar de gepaste hulpverlening in Aalst.

Deze functie is tot stand gekomen vanuit een samenwerking met het OCMW van Aalst.