Alcoholgebruik voor en tijdens de zwangerschap

Knipsel.JPG

DE RISICO'S VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP :

1. Alcohol heeft een negatieve invloed op de vruchtbaarheid bij vrouwen en mannen.
2. Alcoholgebruik vóór, tijdens en na de zwangerschap is altijd risicovol. Er is geen veilig alcoholgebruik mogelijk.
3. Alcohol is een toxische en teratogene stof die tijdens de zwangerschap via de placenta bij de foetus komt. De alcoholconcentratie in het bloed van de foetus is quasi gelijk aan de concentratie in het bloed van de moeder.
4. Alcoholgebruik houdt tijdens de volledige zwangerschap een risico in voor het kind, ook in de eerste weken. Een risico leidt niet automatisch tot negatieve gevolgen voor het kind, maar de kans dat er schade optreedt, is reëel.
5. Prenatale alcoholblootstelling kan leiden tot:
• miskraam en vroeggeboorte;
• vertraagde groeiontwikkeling;
• fysieke afwijkingen (bv. afwijkingen aan hart, bottenstelsel, gezicht).
6. Alcohol heeft prenataal invloed op de hersenontwikkeling. Er is risico op schade aan de hersenen en het centraal zenuwstelsel met negatieve gevolgen op het neurologisch, cognitief, motorisch, emotioneel en gedragsmatig functioneren van het kind.
7. Hoe vaker en hoe meer de vrouw drinkt, hoe groter de risico’s. Maar ook een kleine hoeveelheid alcohol kan schadelijk zijn. De gevoeligheid voor alcohol verschilt per persoon. Voor sommige vrouwen kan af en toe een glaasje of zelfs één glaasje wél gevaarlijk zijn.

Opening nieuwe site De Oever

Omdat het ledenaantal bleef groeien en om op termijn een kwalitatieve eerstelijnszorg te kunnen blijven garanderen werd uitgekeken naar een tweede site en dit bij voorkeur op rechteroever. In februari 2018 werd de knoop doorgehakt en gingen we over tot aankoop van het voormalige bloedtransfusiecentrum van het Rode Kruis aan de Albrechtlaan 117 in Aalst. Na enkele maanden hard werken en voorbereiden was het maandag 1 oktober eindelijk zover, de opening van onze tweede site De Oever. 

Vanaf 1 oktober zijn patiënten welkom in De Oever voor de zorgen van huisarts en verpleegkundige. Voor kiné en andere zorgverlening dienen de patiënten zich voorlopig nog aan te bieden op de site Sinte-Annalaan.

De Oever is open van maandag tot vrijdag tussen 8u00 en 12u00 en tussen 15u00 tot 19u00

Steun jij ons ook via Trooper ?

Online shoppen en het Daenshuis steunen? Dat kan!

Maak kennis met Trooper. Een website voor al je online shopping die ervoor zorgt dat je het Daenshuis gratis steunt met je online aankopen zonder een € meer te spenderen.

Hoe werkt Trooper ?

1. Je gaat naar www.trooper.be/daenshuis

2. Je kiest je shop en je klikt op de banner.  De link weet dat jij ons wilt steunen.

3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een € meer te betalen.

Van harte dank!

banners-09.png