WGC Daenshuis is lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra.

De Vereniging van Wijkgezondheidscentra (VWGC) overkoepelt alle Vlaamse wijkgezondheidscentra en formuleert in haar beleidsplan de volgende strategische doelstellingen:

  • Ondersteuning van de wijkgezondheidscentra ;
  • Ontwikkeling en begeleiding van nieuwe wijkgezondheidscentra ;
  • Belangenbehartiging van het concept ;
  • Vertegenwoordiging en belangenbehartiging van de leden en de sector ;
  • Bijdragen aan een toekomstgerichte, kwaliteitsvolle en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel .