Afbeelding1.png

WENST U ONS TE STEUNEN ?

Sinds 2015 is een gift VANAF 40 EURO aan Wijkgezondheidscentrum Daenshuis vzw fiscaal aftrekbaar.

We streven naar een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen, in een rechtvaardige en solidaire samenleving.

Het Daenshuis wil kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg aanbieden in een multidisciplinair teamverband met het oog op het verbeteren van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheid van de bevolking. We streven daarbij naar het aanbieden van een zo laagdrempelig mogelijke dienstverlening. Het aanbod is gericht op het bevorderen, het behouden en het herstel van gezondheid, en houdt rekening met noden en behoeften binnen een specifiek werkingsgebied.

Bent ook u overtuigd van de meerwaarde van het Daenshuis ? Kies zelf hoe u steunt :

·  Doe een eenmalige of periodieke gift door een storting op BE30 7775 9768 8111

·  Doe een gift bij geboorte, huwelijksverjaardag, verjaardag, pensioen, afscheid, enz… en schenk    deze gift aan het Daenshuis

·  Schenk via een legaat (www.testament.be)

·  Doe je online boodschappen via www.trooper.be en schenk zo, zonder extra kost, een percentje aan het Daenshuis

 

Voor meer informatie kan u terecht bij Saskia in het Daenshuis op 053/78.10.16 of via info@daenshuis.be.

Van harte dank!